Bibliografie

SPOTKANIE V: Powrót

1. B. Skarga, Tożsamość i różnica, Kraków 2009.

SPOTKANIE IV: Pasja realności według Niklasa Luhmanna.

1. E. Kuźma, Sztuka w perspektywie operacyjnego konstruktywizmu Niklasa Luhmanna, Teksty Drugie, 2010, nr 4.

2. E. Kuźma, Konstruktywizm w: Konstruktywizm w badaniach Literackich. Antologia, Kraków 2006.

3. N. Luhmann, Konstrukcja realności w: Konstruktywizm w badaniach Literackich. Antologia, Kraków 2006.

SPOTKANIE III: Dwie wizje w „Jądrze ciemności” – postkolonialne definicje

1. E. Said, Dwie wizje w Jądrze ciemności w: Kultura i imperializm, Kraków 2009.

SPOTKANIE II: Pierwsze spotkanie z poetyką kulturową.

1. S. Greenblatt, W stronę poetyki kultury w: Poetyka kulturowa: pisma wybrane, Kraków 2006.

2. S. Greenblatt, Szekspir i egzorcyści w: Poetyka kulturowa: pisma wybrane, Kraków 2006.

Reklamy