Powrót

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim. Na początek przedyskutujemy kilka spraw organizacyjnych oraz wytyczymy kierunek, w którym będziemy prowadzili poszukiwania, a na zakończenie porozmawiamy na temat książki Barbary Skargi Tożsamość i różnica.

Miejsce: Zakład Kultury Literackiej; pokój 202.

Czas: wtorek; 18 października 2011 roku

Reklamy