Podmiot w (u)ścisku miejsca – lista referatów

Z sesji wróciliśmy już dawno. Relacja pojawi się później. A teraz – lista referatów:

1. mgr Anna Siudeja – Maxa Schelera projekt podmiotu osoby

2. Marta Gąsiorek – W stronę geopoetyki Kennetha White’a

3. Kamil Buchta – O podróźniczej i etnograficznej autokreacji?

4. dr hab. Leszek Zwierzyński – Rozgałęzienie

5. Paweł Paszek – Po Ojcu – w stronę miejsca nieobecności

6. Paweł Handzlik – Dyskurs a aporia miejsca

7. mgr Katarzyna Stelmach – Ciało jako podmiot

8. Anna Bugajna – Płynna podmiotowość Marzanny Bogumiły Kielar

9. Adrian Jaworek – Ciemność wyzwolona

Reklamy